Yüzme Çeşitleri

Serbest yüzme (Kravl) : Bu stilde, yüzücü suyun su yüzeyine paralel ve yüzükoyun durumdadır. Kollar bitişik olarak baş seviyesinde gezdirilerek, ileri uzatılır. Ayaklar dahil bütün gergin ve düz bir şekildedir. Kollar ve bacaklar, münavebe ile uyumlu bir şekilde hareket ettirilir. Kollar aşağıya ve yanlara doğru itilir. Ayaklar ise önce arka tarafa kalçalara doğru çekilir, sonra indirilir ve

vücut ileri itilir. Mevcut yüzme stillerinin en hızlısıdır. Bu stil daha çok kısa ve orta menzilli yüzme yarışlarında kullanılır. 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m mesafelerde yapılır.

Sırtüstü : Bu stilde beden su üstünde sırtüstü yatmış, düz olarak bulunur. Omuzlar kalçalardan daha üsttedir. Baş gögüse doğru çekilir ve başın yarısı su içinde durur. Kollar nöbetleşe baş üzerinden

arka kısımdan suya vurulur. Bu sırada eller de kürek vazifesi görür. Bacaklar serbest yüzmede olduğu gibi hareket ederler.

Kurbalağama : Bu stilde de vücut suyun içinde yüzükoyun durumdadır. Bu yüzme stili, her yaştaki insanın uzun mesafelerde sıkıntısız ve kolay yüzebilmesi bakımından tutulmuş bir yüzme şeklidir. Bu yüzme şeklinde kollar su üstünden öne doğru atılır,

sonra ritmik ve paralel olarak su içinden gövdeye çekilir. Ayaklar kalçaya doğru çekilir. Sonra yanlara doğru açılır ve tekrar birleştirilir. Bu stil 100m ve 200m mesafelerde yapılır

Yan kulaç : Bu yüzme şekli genellikle cankurtaranlarda kullanılır. Vücut su üzerinde masterra yan tarafın üzerine yatay şekilde olur. Bir kol başın altından ileri doğru uzatılırken diğeri bacağın üzerinde durur.

Yüzme yarışları : Havuz yarışları, kros ve mukavemet yarışları olmak üzere ikiye ayrılır. Yüzme havuzları 50m boyunda 8 kulvarlı, tatlı su ile doldurulmuş normal ısısı olan havuzlardır. Kros ve mukavemet yarışları ise denizlerde ve akarsularda yapılır. Her ülkede uygulanan başka başka stiller vardır